Mangel på Apocillin 330 mg tabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 25.11.2021 Gjelder til: 01.09.2023

Det er meldt mangel på Apocillin 330 mg tabletter, 20 stk og 30 stk. Pasienter som bruker Apocillin bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med fenoksymetylpenicillin, som er virkestoffet i Apocillin. Se nyhetssak for detaljer. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Apocillin - Actavis Group PTC ehf (1) (vnr. 589473, vnr. 589481)

Les mer