Mangel på Cardizem Retard 90 mg

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 17.07.2019 Gjelder til: 01.02.2020

Det er meldt mangel på Cardizem Retard 90 mg tabletter. Forventet leveringstid er i starten av januar 2020. Legemiddelverket har bestemt at apotek har tillatelse til å levere ut depottabletter med diltiazem 90 mg i utenlandske pakninger fra EU/EØS-land. Det kan være begrenset tilgang på utenlandske pakninger. Vedtaket er gyldig til 01.02.2020. Pasienter som bruker Cardizem Retard 90 mg depottabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med diltiazem 90 mg depottabletter på apoteket. •Alternativt legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. •Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff. •Apotekene kan få tillatelse av Legemiddelverket til å bytte til et tilsvarende legemiddel med samme virkestoff uten å kontakte legen.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Cardizem Retard - Pfizer AS (vnr. 482448)

Les mer