Mangel på Provera

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 03.03.2019 Gjelder til: 26.08.2019

Det er meldt mangel på Provera 10 mg tabletter. Mangelen er meldt til uke 34. Legemiddelverket har gitt tillatelse til salg av utenlandske pakninger av medroksyprogesteronacetat 5 mg og 10 mg tabletter.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Provera - Pfizer AS (vnr. 500066)

Les mer