Mangel på Tobrex

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 28.01.2022 Gjelder til: 01.07.2022

Det er mangel på Tobrex 3 mg/ml depotøyedråper. Pasienter som bruker Tobrex bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med tobramycin som er virkestoffet i Tobrex. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer