Isoptin 120 mg tabletter meldes midlertidig utgått

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 26.06.2020 Gjelder til: 01.12.2020

Pasienter som bruker Isoptin 120 mg tabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med verapamil på apoteket. Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff. Styrkene 40 mg og 80 mg tabletter vil fremdeles være tilgjengelig

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer