Mangel på Pexion

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 12.08.2021 Gjelder til: 01.02.2022

Det er mangel på Pexion 100 mg og 400 mg tabletter. Eiere av dyr som bruker Pexion bør få informasjon om at de kan få utlevert utenlandske pakninger med imepitoin, som er virkestoffet i Pexion. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer