Zopiclone tabletter fases ut

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 10.02.2023 Gjelder til: 31.12.2023

Zopiclone tabletter 3,75 mg, 5 mg og 7,5 mg skal meldes som midlertidig utgått fra 31.12.2023. Frem til da er det meldt mangel på Zopiclone tabletter. Pasienter som bruker Zopiclone bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med zopiklon, som er virkestoffet i Zopiclone. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak. Pasienter som bruker Zopiclone tabletter bør vurderes for alternativ behandling.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Zopiclone Actavis - Actavis Group PTC ehf (vnr. 047753, vnr. 047787, vnr. 047829, vnr. 088842, vnr. 140289, vnr. 439139, vnr. 454868)

Les mer