Risiko for benigne- og maligne neoplasier

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 02.12.2019 Gjelder til: 02.06.2020

Benigne- og maligne neoplasier er sett hos barn behandlet med mekasermin. Det har derfor kommet oppdaterte råd til leger om mekaserminbehandling.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Increlex - Ipsen Pharma (vnr. 481807)

Les mer