Mangel på Tranquinervin vet

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 10.01.2022 Gjelder til: 15.03.2022

Det er mangel på Tranquinervin vet 10 mg/ml injeksjonsvæske. Ved rekvirering av Tranquinervin vet kan utenlandske pakninger med acepromazin bli utlevert. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer