Mangel på Atenolol Mylan 100 mg tabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 26.10.2018 Gjelder til: 30.06.2019

Det er mangel på Atenolol Mylan 100 mg tabletter. Legemiddelverket har tillatt salg av utenlandske pakninger med atenolol fra EU/EØS til 01.08.2019. Pasientene bør informeres om dette.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Atenolol Mylan - Mylan AB (vnr. 449611, vnr. 039709, vnr. 039698)

Les mer