Mangel på Atenolol Mylan 100 mg tabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 26.10.2018 Gjelder til: 01.05.2020

Det er mangel på Atenolol Mylan 100 mg tabletter. Legemiddelverket har tillatt salg av utenlandske pakninger med atenolol 100 mg fra EU/EØS til 01.05.2020. •Pasienter som bruker Atenolol Mylan 25 mg tabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med atenolol på apoteket, som er det samme som Atenolol Mylan. •Det vil ikke alltid være utenlandske pakninger tilgjengelig på alle apotek. Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å finne et alternativ. •Diskuter eventuelle allergiproblemer med pasienten med tanke på at utenlandske pakninger med atenolol kan inneholde andre hjelpestoffer.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Atenolol Mylan - Mylan AB (vnr. 449611, vnr. 039698)

Les mer