Risiko for alvorlige kardiovaskulære bivirkninger og kreft ved bruk av ? Xeljanz (tofacitinib)

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 06.07.2021 Gjelder til: 06.10.2021

Kliniske studier viser økt risiko for alvorlige kardiovaskulære bivirkninger og kreft (unntatt non-melanom hudkreft) ved bruk av ? Xeljanz sammenlignet med behandling med TNF-alfa-hemmere. Pasienter over 65 år som røyker/tidligere røyket, eller har risikofaktorer for hjerte- og karsykdom eller kreft skal ikke bruke tofacitinib dersom annen egnet behandling er tilgjengelig.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer