Retinoider: risiko for fosterskade ved bruk under graviditet og risiko for psykiske reaksjoner

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 05.09.2018 Gjelder til: 05.03.2019

Orale retinoider er svært teratogene og skal brukes i tråd med et graviditetsforebyggende program for fertile kvinner. Opplæringsmateriell med sjekkliste ved forskrivning finnes hos Felleskatalogen for hvert produkt. Også retinoider til lokal bruk er kontraindisert hos gravide kvinner og kvinner som planlegger å bli gravide. Ved bruk av orale retinoider er det risiko for psykiske reaksjoner, som depresjon, angst og humørforandringer.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Differin - Galderma Nordic AB (vnr. 021041, vnr. 021053)
  • Targretin - Eisai GmbH (vnr. 023347)
  • Epiduo - 2care4 (vnr. 046559, vnr. 174103, vnr. 408675)
  • Zalna - Meda - Asker (vnr. 062209)
  • Isotretinoin Orifarm - Orifarm Generics (2) (vnr. 081416)
  • Toctino - Stiefel Laboratories (Irland) Ltd (vnr. 148363, vnr. 148374)
  • Neotigason - 2care4 ApS (vnr. 377171, vnr. 456335, vnr. 456343, vnr. 532596)
  • Acitretin Orifarm - Orifarm Generics A/S (vnr. 419145, vnr. 591645)

Les mer