Mangel på Avamys nesespray

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 18.05.2023 Gjelder til: 15.02.2024

Pasienter som bruker Avamys nesespray bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med flutikasonfuroat på apoteket. Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Avamys - GlaxoSmithKline (Ireland) Limited (vnr. 088261)

Les mer