Mangel på Indivina

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 08.10.2019 Gjelder til: 01.03.2020

Det er meldt mangel på Indivina 1 mg/2,5 mg tabletter Pasienter som bruker Indivina bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med østradiolvalerat/medroksyprogesteronacetat, som er virkestoffet i Indivina. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Indivina - Orion Corporation Orion Pharma (vnr. 575290, vnr. 575332)

Les mer