Mangel på Lanoxin 0,25 mg/ml injeksjonsvæske

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 18.07.2019 Gjelder til: 01.08.2021

Pasienter som bruker digoksin 0,25 mg/ml injeksjonsvæske kan få utenlandske pakninger med digoksin 0,25 mg/ml injeksjonsvæske på sykehuset. Kontroller at legemidler som gis til pasienten stemmer overens med de utenlandske pakningene Legemiddelverket har godkjent for utlevering. Vær nøye med å påse at legemiddelform, styrke og dosering stemmer overens med legemiddelet pasienten skal få.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer