Mangel på Lyrica kapsler

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 02.03.2023 Gjelder til: 15.04.2023

Det er mangel på Lyrica kapsler. Pasienter som bruker Lyrica bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med pregabalin, som er virkestoffet i Lyrica. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Lyrica - Upjohn EESV (vnr. 016340, vnr. 016395)

Les mer