Mangel på Lyrica kapsler

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 17.03.2021 Gjelder til: 01.09.2021

Det er mangel på Lyrica 25 mg kapsler. Pasienter som bruker Lyrica bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med pregabalin, som er virkestoffet i Lyrica. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer