Mangel på Purevax RCPCh

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 14.04.2021 Gjelder til: 01.09.2021

Det er mangel på Purevax RCPCh lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon. «Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH». Ny forsyning er forventet tilgjengelig fra 30.07.2021. Legemiddelverket tillater at apotek leverer ut utenlandske pakninger fra EU/EØS, tilsvarende til Purevax RCPCh lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon. Tilsvarende legemiddel/utenlandske pakninger vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. Apotek tar kontakt dersom det ikke er mulig å skaffe det forskrevne legemidlet eller et tilsvarende legemiddel.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer