Risiko for perikarditt og myokarditt

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 19.07.2021 Gjelder til: 19.10.2021

Myokarditt og perikarditt er rapportert etter vaksinasjon med Covid-19 mRNA-vaksinene Comirnaty (Pfizer/BioNTech) og Spikevax (Moderna). Helsepersonell bør være oppmerksom på tegn og symptomer på myokarditt og perikarditt. og bør råde vaksinerte personer til å søke øyeblikkelig legehjelp dersom de opplever brystsmerter, tungpustenhet eller hurtig eller uregelmessig puls.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer