Mangel på Metacam vet tyggetabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 06.10.2020 Gjelder til: 01.09.2021

Det er mangel på Metacam vet tyggetabletter. Pasienter som bruker Metacam vet 2,5mg tyggetabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med meloksikam, som er virkestoffet i Metacam vet 2,5 mg tyggetabletter. Pasienter som bruker Metacam vet 1 mg tyggetablett, bør få en annen behandling. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer