Mangel på Petidin stikkpiller

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 06.01.2020 Gjelder til: 01.03.2020

Det er mangel på Petidin 100 mg stikkpiller. Sluttdatoen for mangelperioden er uvisst. Annen behandling er nødvendig.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Petidin - Takeda AS (vnr. 597815)