Mangel på Drontaste tabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 03.10.2022 Gjelder til: 01.04.2023

Det er mangel på Drontaste tabletter. Eiere av dyr som bruker Drontaste bør få informasjon om at de kan få utlevert et annet legemiddel med febantel, pyrantel og prazikvantel, som er virkestoffene i Drontaste. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Drontaste - VETOQUINOL SA (vnr. 046254, vnr. 568365, vnr. 596523)

Les mer