Mangel på Xylocain-Adrenalin

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 08.10.2021 Gjelder til: 01.04.2022

Det er mangel på Xylocain-Adrenalin 10mg/ml + 5 mikrogram/ml injeksjonsvæske. Pasienter som bruker Xylocain-Adrenalin bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med lidokain og adrenalin, som er virkestoffet i Xylocain-Adrenalin. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer