Mangel på Xylocain-Adrenalin

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 19.10.2022 Gjelder til: 01.03.2024

Det er mangel på Xylocain-Adrenalin 10mg/ml + 5 mikrogram/ml injeksjonsvæske. Pasienter som bruker Xylocain-Adrenalin bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med lidokain og adrenalin, som er virkestoffet i Xylocain-Adrenalin. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Xylocain Adrenalin - Aspen Pharma Trading Limited (vnr. 160026)

Les mer