Mangel på Xalcom øyedråper

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 26.04.2022 Gjelder til: 15.01.2023

Det er mangel på Xalcom 50 µg/ml + 5 mg/ml øyedråper. Pasienter som bruker Xalcom bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med timolol og latanoprost, som er virkestoffene i Xalcom. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer