Mangel på Fenemal 50 mg tabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 13.02.2019 Gjelder til: 01.05.2020

Det er mangel på Fenemal 50 mg tabletter. Informer pasienter/dyreeiere om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket. Hvis ikke utenlandske pakninger kan skaffes, må du vurdere bytte til annet preparat eller behandling. Vær oppmerksom på mulig endret effekt og kontroller eventuelt serumkonsentrasjonen.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Fenemal - Takeda AS (vnr. 598847)

Les mer