Resultater fra pålagt studie etter godkjenning bekreftet ikke økt overlevelse

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 29.01.2019 Gjelder til: 01.07.2019

Bruk av Lartruvo (olaparatumab) i kombinasjon med doksorubicin hos pasienter med avansert eller metastatisk bløtvevssarkom gir ikke økt overlevelse sammenlignet med standardbehandling med doksorubicin. Lartruvo skal derfor ikke forskrives til nye pasienter.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Lartruvo - Eli Lilly Nederland B.V. (1) (vnr. 468384, vnr. 510399)

Les mer