Lartruvo trekkes fra markedet på grunn av manglende terapeutisk effekt

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 10.05.2019 Gjelder til: 10.08.2019

Bruk av Lartruvo (olaparatumab) i kombinasjon med doksorubicin hos pasienter med avansert eller metastatisk bløtvevssarkom gir ikke økt overlevelse sammenlignet med standardbehandling med doksorubicin. EMA anbefaler at Lartruvo trekkes fra markedet.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Lartruvo - Eli Lilly Nederland B.V. (1) (vnr. 468384, vnr. 510399)

Les mer