Behov for tett oppfølging av synet hos pediatriske pasienter som bruker Xalkori

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 18.11.2022 Gjelder til: 15.03.2023

Pediatriske pasienter (6-18 år) som bruker Xalkori må overvåkes ekstra nøye for utvikling av synsforstyrrelser.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Xalkori - Pfizer Europe MA EEIG (1) (vnr. 073313, vnr. 081305)

Les mer