Tofacitinib i høy dose (10 mg x 2) skal ikke brukes hos pasienter med risiko for lungeemboli

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 29.05.2019 Gjelder til: 29.11.2019

Bruk av tofacitinib (Xeljanz) i høy dose (10 mg to ganger daglig) ga økt risiko for lungeemboli og økt dødelighet i en klinisk studie.Tofacitinib 10 mg x2 skal ikke gis til pasienter som bruker kombinasjons-p-piller eller hormontilskudd, har hjertesvikt, tidligere har hatt venøs tromboembolisme (VTE), enten dyp venetrombose eller lungeemboli, har arvelig tendens til blodpropp, har kreft eller skal gjennomgå større kirurgiske inngrep.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Xeljanz - Pfizer Europe MA EEIG (1) (vnr. 128750, vnr. 456804, vnr. 591405)

Les mer