Økt risiko for lungeemboli og død ved behandling med høyere dose tofacitinib (Xeljanz)

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 27.03.2019 Gjelder til: 27.09.2019

Pasienter med revmatoid artritt skal ikke behandles med høyere dose enn 5 mg to ganger daglig. I en klinisk studie viste dosering med 10 mg tofaticinib (Xeljanz) to ganger daglig, økt risiko for lungeemboli og risiko for død.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Xeljanz - Pfizer Europe MA EEIG (1) (vnr. 128750, vnr. 456804, vnr. 591405)

Les mer