Mangel på Maxalt tabletter og Maxalt Rapitab smeltetabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 03.02.2023 Gjelder til: 15.05.2023

Det er mangel på Maxalt tabletter 10 mg og Maxalt Rapitab smeltetabletter 10 mg. Pasienter som bruker Maxalt eller Maxalt Rapitab bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med rizatriptan, som er virkestoffet i Maxalt og Maxalt Rapitab. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Maxalt - N.V. Organon - Kloosterstraat (vnr. 396051, vnr. 539361)
  • Maxalt Rapitab - N.V. Organon - Kloosterstraat (vnr. 397604, vnr. 398222, vnr. 539452)

Les mer