Mangel på Maxalt Rapitab smeltetabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 09.08.2023 Gjelder til: 15.11.2023

Det er mangel på Maxalt Rapitab smeltetabletter. Pasienter som bruker Maxalt Rapitab bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med rizatriptan, som er virkestoffet i Maxalt og Maxalt Rapitab. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Maxalt Rapitab - N.V. Organon - Kloosterstraat (vnr. 397604, vnr. 398222, vnr. 539452)

Les mer