Mangel på Atomoxetine

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 12.08.2021 Gjelder til: 15.02.2022

Det er mangel på Atomoxetine 10 mg og 25 mg harde kapsler. Pasienter som bruker Atomoxetine bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med virkestoffet atomoksetin. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer