Mangel på Gemkabi 38 mg/ml

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 01.11.2019 Gjelder til: 31.01.2020

Det er mangel på Gemkabi 38 mg/ml. Dette gjelder 200 mg og 1 g hetteglass. 2 g hetteglass er tilgjengelig.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Gemkabi - FRESENIUS KABI NORGE AS (vnr. 077762, vnr. 393795)