Mangel på Rimstar

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 10.09.2021 Gjelder til: 15.01.2022

Det er mangel på Rimstar tabletter. Pasienter som bruker Rimstar bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apotek. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer