Mangel på Liothyronin tabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 18.01.2021 Gjelder til: 15.03.2022

Det er mangel på Liothyronin 20 mikrogram tabletter. Pasienter som bruker Liothyronin bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med liotyronin eller Thybon tabletter på apoteket. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer