Mangel på Liothyronin tabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 18.01.2021 Gjelder til: 01.05.2021

Det er mangel på Liothyronin 20 mikrogram tabletter. Informer pasienter om at de kan få uregistrerte pakninger med Thybon tabletter på apoteket.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Liothyronin - Takeda AS (vnr. 510982)

Les mer