Vandetanib skal ikke administreres til pasienter som har ukjent eller negativ RET-mutasjonsstatus

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 23.12.2022 Gjelder til: 23.04.2023

Nye data viser utilstrekkelig vandetanib-aktivitet hos pasienter uten identifiserte RET-mutasjoner. Vandetanib har derfor fått en begrensning i indikasjon. Vandetanib skal ikke administreres til pasienter som har ukjent eller negativ RET-mutasjonsstatus.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Caprelsa - Genzyme Europe B.V. (vnr. 374143, vnr. 592977, vnr. 374143)

Les mer