Mangel på Alimemazin Evolan

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 28.01.2021 Gjelder til: 01.05.2021

Det er mangel på Alimemazin 20 mg kapsler. Pasienter som bruker Alimemazin Evolan bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med alimemazin, som er virkestoffet i Alimemazin Evolan. . Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Alimemazin Evolan - Evolan Pharma AB (vnr. 550180)

Les mer