Sammenheng mellom Vaxzevria og blodpropper i kombinasjon med lavt antall blodplater

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 14.04.2021 Gjelder til: 14.07.2021

Den europeiske sikkerhetskomiteen, PRAC, har konkludert med at det er en sammenheng mellom Vaxzevria (tidligere COVID-19 Vaccine AstraZeneca) og blodpropper i kombinasjon med lavt antall blodplater

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Vaxzevria - AstraZeneca AB (2) (vnr. 553555)

Les mer