Risiko for pigmentell makulopati ved bruk av pentosanpolysulfatnatrium (Elmiron)

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 19.07.2019 Gjelder til: 19.10.2019

Det er rapportert tilfeller av pigmentell makulopati hos pasienter hos pasienter som er behandlet med Elmiron over lang tid

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Elmiron - bene-Arzneimittel GmbH (vnr. 407562)

Les mer