Oppdatert forskrivningsveiledning for Pradaxa

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 25.04.2022 Gjelder til: 25.10.2022

Forskrivningsveiledningen for Pradaxa er oppdatert med: - informasjon om forebygging av blødninger - forebygging av medisineringsfeil for Pradaxa mikstur - oppdatert doseringsveiledning for pediatriske pasienter Det er også utarbeidet en opplæringsvideo for Pradaxa mikstur.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer