Et tilsvarende legemiddel med deksametason (Dexavit) er godkjent i Norge

Type: Retningslinjer og råd Publisert første gang: 03.12.2019 Gjelder til: 01.01.2022

Dette er et legemiddel som ikke er godkjent i Norge. Det finnes et tilsvarende legemiddel, Dexavit (deksametason), som er godkjent. Dette skal forskrives når det ikke er medisinske grunner til å velge noe annet. Eventuelt kan du forskrive på virkestoff. Pasienten vil da få utlevert det godkjente legemidlet

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer