Mangel på Prednisolon

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 15.01.2018 Gjelder til: 30.11.2019

Det er mangel på Prednisolon 20 mg tabletter, 25 stk og 100 stk. Pasienter som bruker Prednisolon 20 mg bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med prednisolon, som er virkestoffet i Prednisolon.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Prednisolon - Takeda AS (vnr. 044917, vnr. 045047)

Les mer