Mangel på Prednisolon 20 mg

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 15.01.2018 Gjelder til: 01.02.2021

Det er mangel på Prednisolon 20 mg tabletter, 25 stk og 100 stk. Prednisolon Alternova skal være tilgjengelig i alle styrker og pakningsstørrelser, men det er begrensede mengder tilgjengelig, i forhold til etterpørselen. Pasienter som bruker Prednisolon 20 mg bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med prednisolon, som er virkestoffet i Prednisolon. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer