Mangel på Nordimet 22,5 mg

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 01.09.2023 Gjelder til: 01.02.2024

Det er mangel på Nordimet, oppløsning 22,5 mg i ferdigfylt penn, injeksjonsvæske. Pasienter som bruker Nordimet bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med metotreksat, som er virkestoffet i Nordimet. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Nordimet - Nordic Group BV (vnr. 370133)