Mangel på Carduran CR 4 mg og 8 mg

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 07.05.2018 Gjelder til: 01.07.2019

Det er for tiden mangel på Carduran CR 4 mg og 8 mg. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket, dersom utenlandske pakninger er tilgjengelig.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Carduran CR - Pfizer AS (vnr. 054133, vnr. 054142)

Les mer