Mangel på Prednisolon 2,5 mg tabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 01.12.2021 Gjelder til: 15.08.2022

Det er mangel på Prednisolon 2,5 mg tabletter. Pasienter som bruker Prednisolon bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med prednisolon, som er virkestoffet i Prednisolon. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer