Endret vedlikeholdsdose av Nulojix (belatacept): Risiko for feilmedisinering

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 27.09.2022 Gjelder til: 27.12.2022

Produksjonsprosessen for Nulojix skal endres. Vedlikeholdsdosen for Nulojix økes fra 5 mg/kg til 6 mg/kg hver 4. uke. Nulojix fra ny og gammel produksjonsprosess vil være på markedet samtidig fra 10.10.2022 og et par måneder frem i tid.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer