Mangel på Xalkori kapsler

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 15.08.2023 Gjelder til: 01.11.2023

Det er mangel på Xalkori 200 mg kapsler. Pasienter som bruker Xalkori bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med krizotinib, som er virkestoffet i Xalkori. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Xalkori - Pfizer Europe MA EEIG (1) (vnr. 073313)

Les mer