Økt risiko for utvikling av meningeom ved bruk av klormadinonacetat og nomegestrolacetat

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 14.11.2022 Gjelder til: 14.02.2023

Det er økt risiko for å utvikle meningeom (hjernehinnesvulst) ved bruk av klormadinonacetat eller nomegestrolacetat, først og fremst ved høye doser over lengre tid. Zoely er et prevensjonsmiddel med lavdose (2,5 mg) nomegestrolacetat, men fordi risiko for meningeom øker med økende opphopende doser, skal ikke lavdose produkter brukes av pasienter som har eller har hatt meningeom.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Zoely - Theramex Ireland Limited (vnr. 444289)

Les mer