Mangel på Weifapenin mikstur

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 15.12.2022 Gjelder til: 15.02.2023

Vurder om pasienten kan bruke tabletter. Pasienter som bruker Weifapenin mikstur bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med fenoksymetylpenicillin, som er virkestoffet i Weifapenin. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Weifapenin - Viatris AS (vnr. 052472, vnr. 052696)

Les mer