Mangel på Bricanyl 0,5 mg/ml injeksjonsvæske

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 01.12.2019 Gjelder til: 30.09.2020

Det er mangel på Bricanyl 0,5 mg/ml injeksjonsvæske. Pasienter som bruker Bricanyl injeksjonsvæske bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger tilsvarende Bricanyl injeksjonsvæske. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer