Mangel på Sertralin Hexal

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 13.06.2022 Gjelder til: 15.02.2023

Det er mangel på Sertralin Hexal 50 mg tabletter. Ved utenlandske pakninger: Pasienter som bruker Sertralin Hexal bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med sertralinhydroklorid, som er virkestoffet i Sertralin Hexal. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer