Melatonin CR 2 mg depottablett - det finnes et tilsvarende legemiddel som er godkjent i Norge

Type: Retningslinjer og råd Publisert første gang: 01.11.2018 Gjelder til: 31.01.2020

Dette er et legemiddel som ikke er godkjent i Norge. Det finnes et tilsvarende legemiddel, Circadin (melatonin 2 mg depottablet), som er godkjent. Dette skal forskrives når det ikke er medisinske grunner til å velge noe annet. Eventuelt kan du forskrive på virkestoff. Pasienten vil da få utlevert det godkjente legemidlet.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Melatonin CR - Ukjent (2) (vnr. 266775)

Les mer