Mangel på Eurican Herpes

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 06.08.2021 Gjelder til: 31.12.2021

Det er mangel på Eurican Herpes 205 vaksine. Legemiddelverket tillater at apotek leverer ut utenlandske pakninger, tilsvarende til Eurican Herpes 205 vaksine. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer